وظایف واحد حسابداری

شرح وظایف واحد حسابداري

 ـ تنظيم اسناد هزينه هاي جاري و اسناد خريد و ليست هاي حقوق كاركنان و ليست هاي دستمزد كارگران و رسيدگي قبل از پرداخت .

 ـ نگهداري حساب پرداخت ها و هزينه هاي مربوط به تنخواهگردان واحدهاي مختلف .

 ـ رسيدگي به حسابها و صورت وضعيت هاي پيمانكاران و اشخاص طرف معامله با شهرداري و ساير صورتحسابها .

 ـ نظارت در مناقصه ها و مزايده ها و معاملات شهرداري در حدود مقررات و آئين نامه معاملات شهرداريها .

 ـ نگهداري و نظارت در حساب انبارها .

 ـ نگهداري حساب درآمد و هزينه و تأسيسات و اموال شهرداري .

 ـ صدور حواله براي پرداختهاي عهده خزانه شهرداري .

 ـ ثبت كليه عمليات مالي در دفاتر روزنامه و معين و كل .

 ـ تهيه گزارشها و صورتهاي مالي و ترازنامه و گزارش تفريق بودجه.

بايگاني اسناد و مدارك مالي .

 ـ نظارت و مراقبت در حسن انجام فعاليتهاي حسابداري كه در ساير واحدهاي تابعه امور مالي انجام مي شود و تمركز انعكاس و ثبت نتايج آنها در سيستم حسابداري شهرداري .


بازديد : 4111 بار نمايش يافته است .
کلمات کليدي : وظایف واحد حسابداری شهرداری فرمهین استان مرکزی
مرخصی تاکسی
عوارض خودرو
پرداخت قبوض
ثبت شکایات
شهرنما
رزرو بلیط
صورتحساب گاز
شارژ سیم کارت
پیگیری کارت سوخت
رهگیری مرسولات پستی
تسهیلات ازدواج
آرشیو اخبار
مناقصه ها و مزایده ها
تکریم ارباب رجوع
محصولات همراه
تلویزیون
رادیو
رزرو اماکن اقامتی