وظایف واحد مالی

شرح وظایف مسئول امورمالی :

 

ـ رهبري و اداره امور درآمد ، كارپردازي ، حسابداري ، اموال و انبارها.

ـ نظارت بر تهيه و تأمين تجهيزات و ملزومات اداري در چهار چوب ضوابط ذيربط.

ـ نظارت بر انجام تشريفات مناقصه و مزايده در معاملات شهرداري و رعايت آئين نامه هاي مالي و حسابداري شهرداري و انطباق با مقررات مالي .

ـ انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات مالي شهرداريها.

ـ نظارت و كنترل عمليات مالي شهرداري و مراقبت در حسن گردش امور مالي و حسابداري آنها.

ـ نظارت بر ثبت و نگهداري حساب سپرده هاي قانوني ، ضمانت نامه ها ، قراردادها و تعهداتي كه متضمن موارد مالي در شهرداري هستند.

ـ نظارت بر انجام روشهاي مميزي اسناد و رسيدگي به مدارك مالي ، حسابداري ، شهرداري و انطباق با مقررات ذيربط.

ـ نظارت بر حفظ و نگهداري اموال شهرداري و كنترل فرمهاي مختلف و دفاتر اموال .

ـ شركت فعال در جلسات و كميسيونهايي كه شهرداري تعيين مي كند.

ـ ارزيابي مستمر و ارائه گزارش و آمار فعاليتهاي امور مالي به مديريت.

ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد.

 

 

 


بازديد : 2436 بار نمايش يافته است .
کلمات کليدي : وظایف واحد مالی استان مرکزی شهرداری فرمهین
مرخصی تاکسی
عوارض خودرو
پرداخت قبوض
ثبت شکایات
شهرنما
رزرو بلیط
صورتحساب گاز
شارژ سیم کارت
پیگیری کارت سوخت
رهگیری مرسولات پستی
تسهیلات ازدواج
آرشیو اخبار
مناقصه ها و مزایده ها
تکریم ارباب رجوع
محصولات همراه
تلویزیون
رادیو
رزرو اماکن اقامتی